Gent Anders Bekeken is een unieke zesdelige reeks over Gent

GENT ANDERS BEKEKEN is een zesdelige didactische documentaire film over verleden en heden van de rebelse stad aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. Dit historisch filmproject biedt wat elke Gentenaar en minnaar van Gent wel eens wil zien, wars van toeristische reclamespotjes.

Via onderstaande links komt u terecht op de website van Vimeo waar u kunt kiezen om een aparte aflevering te huren of te kopen. Huren kost 5 eur per aflevering voor een week, kopen 10. U kunt er ook voor kiezen om de volledige reeks van 6 afleveringen te kopen voor 50 eur.

Overzicht Afleveringen

Aflevering 1: Het Ontstaan en de evolutie van Gent

De eerste aflevering onderzoekt het ontstaan van Gent.
We kijken naar 2 abdijen, 2 kastelen en 2 havens die samen Gent gemaakt hebben, maar ook naar de recentere geschiedenis. Zo nemen we bijvoorbeeld de redding en restauratie van het Gravensteen onder de loep maar kijken ook naar de afbraak van het o.a. Prinsenhof.
We onderzoeken de vele waterlopen die Gent ooit kende en de Stads- poort en wallen, zoals het Kuipgat, de Walpoort, de Wolweverskapel en wat we er vandaag nog van kunnen zien.

Aflevering 2: Het onderwijs in Gent

Doorheen de eeuwen palmt het onderwijs Gent in. Waar onderwijs zo waar het alleenrecht blijkt van verschillende katholieke ordes zien we vanaf het begin van de 19de eeuw een explosie aan hogescholen, een universiteit, verschillende openbare scholen, … De stad moet zich aanpassen en volledige woonwijken moeten plaatsmaken voor de paleizen van kennis. Ook de huisvesting van studenten komt aan bod en de studentenprotesten. Veel van het patrimonium kunnen we vandaag nog steeds bewonderen.

Aflevering 3: Wel en wee van ons beeldbepalend patrimonium

Profane relicten, Sint-Baafskathedraal, Sint-Niklaaskerk, Sint-Jacobs, Caermersklooster, Malpertuis, …

Profane gebouwen zoals Toreken

Geen 3 maar 4 begijnhoven

Het meest intrigerende pand: Het Pand

Aflevering 4: Zoektocht naar de zee

Een blik op de Burggravenstroom, Sassevaart, de haven, Brugse Poort, Rooigem, ….

Maar ook de Coupure, Blaisantevest en de voorhaven.

Aflevering 5: Hoe spoorwegen een stad kunnen veranderen

Hoe de spoorwegen en de industriële revolutie het beeld van de Stad blijven veranderd hebben.

We kijken naar wie hier een belangrijke rol in speelde, zoals bv. Lieven Bauwens, Fernand Hanus enz.

Ook de pers komt echt van de grond in de 19e eeuw en verschillende brouwerijen ontstaan.

Aflevering 6: De totale restyling van Gent

Eind 19e, begin 20e eeuw ondergaat Gent een ware metamorfose. Vele waterlopen worden gedempt, gebouwen gesloopt en andere opgetrokken. Naar aanleiding van de Wereldexpo 1913 wil Gent zich internationaal op de kaart zetten.

De zorgen van de zorgsector en de vele hospitalen die ontstaan.

Contacteer Thierry

Heb je een idee voor een project? Aarzel dan niet om Thierry te contacteren.